Universitatea Tehnică "Gheorghe  Asachi" din Iaşi

  Universitatea Tehnică "Gheorghe  Asachi" din Iaşi

 

 

 

 

  


   Mihail Voicu, Teoria sistemelor II


 

                   F  I  Ş  A     D  I  S  C  I  P  L  I  N  E  I

Codul

Semestrul

Nr. de credite

Numărul orelor pe semestru

A320

6

4

Total  98

Curs  28

Lucrări  28

Stud. indiv. 42

 

Categoria formativă a disciplinei

Disciplină in domeniu

Categoria de opţionalitate a disciplinei

Disciplină opițonală

 

Condiţionări

obligatorii

Algebră, Analiza matematică, Ecuaţii diferenţiale ,

Matematici speciale, Introducere in automatică

recomandate

Modelarea fizică a proceselor,  Electrotehnică, Măsurări,

 

Obiective

Se prezintă problemele fundamentale privind: sisteme dinamice neliniare, conducerea optimală, procese stohastice şi teoria filtrării.

Conţinut (descriptori)

Metoda planului stărilor; metoda directă Liapunov. Conducerea optimală; ecuaţiile Hamilton; ecuaţia Riccati; principiul minimului; programarea dinamică. Procese stohastice; corelaţia temporală; metoda frecvenţială; filtre optimale.

 

Forma de evaluare finală

examen scris

Ponderile evaluărilor

Ón nota

finală

        - răspunsuri la examen (teorie 50%, aplicaţii 50%)

60%

        - activitatea la lucrări

30%

        - teste pe parcursul semestrului

10%